...

SKUTECZNA REHABILITACJA

Akupunktura

dr n. med. Aleksandra Grochowska

Pierwsza wizyta wraz z konsultacją – 200 zł

kolejna wizyta – 150 zł

ZAPISY: 790-290-297

Opis pierwszej wizyty:
Pierwsza wizyta wiąże się ze szczegółowym wywiadem. Zapytam o dolegliwości z jakimi przychodzisz, ale także o Twój tryb życia, nawyki dietetyczne oraz aktywności. Wywiad jest jednym z filarów diagnozy w medycynie chińskiej – kolejne to diagnoza z języka oraz pulsu. Po rozmowie i badaniu dobiorę odpowiednią strategię działania i kombinację punktów akupunkturowych, które następnie nakłuję. Samo nakłucie odbywa się przeważnie w pozycji leżącej i trwa około 20 minut, następnie igły są wyciągane i wyrzucane (używa się igieł sterylnych, jednorazowych!). Po wszystkim chętnie omówię Twoje wrażenia i odczucia, udzielę zaleceń i w zgodzie z indywidualnymi potrzebami zaplanujemy kolejne spotkania. Ilość igieł i miejsca nakłucia są uzależnione od indywidualnych potrzeb, najczęściej jednak używa się od kilku do kilkunastu igieł. Zapraszam do doświadczenia na sobie dobrodziejstw akupunktury. Do zobaczenia!

dr n. med. Aleksandra Grochowska

O akupunkturze:

Istotą i głównym fundamentem medycyny chińskiej jest koncepcja zachowania balansu. W medycynie chińskiej nazwiemy to balansem między Yin i Yang, a siłą utrzymującą ten balans – Qi, która umożliwia zachodzenie wszelkich procesów. Tłumacząc to na język medycyny współczesnej dojdziemy do wniosku, że jest to koncept jak najbardziej aktualny – zachowanie homeostazy i zrównoważone działanie wszystkich układów organizmu jest tym, co warunkuje nasze zdrowie i dobrostan, a siłą utrzymującą ten balans fizjologiczny jest zrównoważony metabolizm.
Obie te koncepcje są w zasadzie tożsame i powstały w skutek wnikliwego obserwowania natury i rządzących nią praw. Obserwacje te doprowadziły do stworzenia uporządkowanych systemów holistycznych, a także technik pracy z ciałem zgodnych z jego rytmem i potrzebami. Medycyna chińska, będąca systemem z historią przekraczającą dwa i pół tysiąca lat, jest rozwijana i doskonalona po dziś dzień. Współczesny świat i zaawansowanie technologiczne stawiają nam nie tylko nowoczesne wyzwania, ale przede wszystkim otwierają wiele możliwości – wywodząca się z czasów starożytnych medycyna chińska współcześnie działa w tandemie z nowoczesnymi metodami naukowymi. Na całym świecie w ośrodkach medycznych coraz częściej łączy się dobrodziejstwa płynące z akupunktury z leczeniem konwencjonalnym. Trend ten jest zauważalny także we współczesnej nauce, a najlepszym tego przykładem są nagrody Nobla przyznawane w dziedzinie medycyny w latach 2015 i 2017; nagroda za artemizynę, substancję czynną wyizolowaną z rośliny Artemisia annua, gatunku zioła powszechnie wykorzystywanego w medycynie chińskiej oraz nagroda za opisanie molekularnych mechanizmów kontrolujących cykl okołodobowy, co w medycynie chińskiej znane jest jako zegar obiegu energii i stanowi jedno z fundamentalnych narzędzi w diagnozie i terapii. Pokazuje to jak spójnym systemem jest medycyna chińska i jak z wykorzystaniem współczesnych metod badawczych, możemy pogłębiać, badać i tłumaczyć zależności opisane wiele stuleci temu.

Podobnie jak osteopatia, medycyna chińska traktuje człowieka jako spójną całość. Doświadczenia płynące z ciała są odzwierciedlone w stanie emocjonalnym i odwrotnie – poddani emocjom lub stresowi możemy spodziewać się objawów ze strony fizjologii naszego organizmu. Uniwersalność i holistyczne spojrzenie na człowieka sprawiają, że ta wiekowa nauka ma zastosowanie także współcześnie. Za pomocą akupunktury, praktyk medycyny chińskiej może dotknąć praktycznie każdego aspektu mającego wpływ na równowagę zdrowotną. Akupunkturą możemy pobudzić ciało do regeneracji, niejako przypomnieć tkankom ich funkcję i właściwy rytm działania.

Medycyna chińska i akupunktura mogą być stosowane

POTRZEBUJESZ POMOCY SPECJALISTY

Zapisz się Online lub Zadzwoń!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.