...

WARTO PRZECZYTAĆ

Akupunktura -artykuły

Wiosna po chińsku

Wiosna po chińsku Wiosna z perspektywy 5 Przemian, czy też 5 Elementów, jest związana z elementem Drzewa. Jest to czas, kiedy w przyrodzie rośliny zaczynają budzić się do życia – zaczynają kiełkować, przebijać się spod ziemi w miarę odpuszczających mrozów. Dzień jest coraz dłuższy, i mimo, że jeszcze nie jest zielono ...

Rok smoka – a co oznacza SMOK w medycynie chińskiej?

Rok SMOKA – a co oznacza SMOK w medycynie chińskiej? Nadszedł chiński rok Smoka. Nauka chińska pełna jest symboliki, która przenika także do chińskiej medycyny i ubogaca naukowe obserwacje obrazowymi odniesieniami. Smok w medycynie chińskiej odnosi się do narządu i funkcji Żołądka. Narząd ten z kolei trudno omówić bez jego ...

CO LECZYMY?

POTRZEBUJESZ POMOCY SPECJALISTY

Zapisz się Online lub Zadzwoń!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.