...

Biofeedback W Uroginekologii

Przydatne Narzędzie Diagnostyczno – Terapeutyczne

Ocena funkcji oraz nauka prawidłowego napięcia dna miednicy jest kluczowa dla dobrania prawidłowego procesu leczenia. Głównym problemem w prawidłowej aktywacji mięśni dna miednicy, jest fakt że znajdują się one głęboko ukryte wewnątrz ciała, toteż by poprawnie je kontrolować należy je odpowiednio zwizualizować.

Terapia za pomocą elektrostymulatora sEMG służy lepszemu zwizualizowaniu pracy mięśni dna miednicy u pacjentek jak i pacjentów z zaburzeniami czynności struktur dna miednicy. Biofeedback jest idealnym dopełnieniem kompleksowego postępowania, dzięki któremu jesteśmy w stanie w pełni określić, czym jest prawidłowy skurcz oraz relaks mięśniowy. W wielu schorzeniach miednicy, nieprawidłowa praca przepon powoduje wystąpienie dolegliwości zarówno związanych z nietrzymaniem moczu, stolca, gazów jak i bólowych. W trakcie biofeedbacku można poprowadzić terapię zarówno z wykorzystaniem elektrostymulacji mięśni lub bez, w przypadku kiedy działanie prądu elektrycznego na organizm jest przeciwskazane (jak w przypadkach nowotworów prostaty po prostatektomii radykalnej czy podczas ciąży pacjentki). Na pierwszej wizycie określamy przy pomocy specjalnej elektrody doodbytniczej lub dopochwowej na specjalnym diagramie, jakie są parametry pracy mięśni dna miednicy. Poprzez naukę odpowiednich zachowań i dzięki ciągłej kontroli wzrokowej, uczymy się prawidłowego napięcia i pracy struktur dna miednicy, by jak najlepiej i jak najszybciej zminimalizować problem, który zgłasza pacjent. Poprzez świadomą pracę w warunkach domowych z wykorzystaniem wiedzy, którą wynosi się po zajęciach biofeedback, rośnie świadomość ciała pacjenta, co umożliwia prowadzenie prawidłowych ćwiczeń nawet bez ciągłej kontroli wzrokowej. Nauka nie tylko prawidłowego wykonania skurczu, ale często także prawidłowego rozluźnienia jest kluczowa, dlatego też powinno się położyć duży nacisk na ten aspekt podczas prowadzenia zajęć.

Z racji że jedynym słusznym sposobem wizualizacji pracy mięśni dna miednicy jest przedstawienie napięcia w formie graficznej, dlatego zajęcia biofeedback powinny zostać wdrożone jak najszybciej w proces leczenia pacjenta, co determinuje sukcesywność prowadzonej terapii. Podczas zajęć pacjent pracuje samodzielnie pod okiem terapeuty, dzięki czemu jest w stanie zrozumieć istotę problemu i nauczyć się prawidłowej kontroli dna miednicy, tak by znał swoje ciało na tyle, by móc sobie poradzić w każdej sytuacji. Wskazaniem do zajęć biofeedback są wszystkie zaburzenia miednicy, które mogą objawiać się:

 • Obniżeniem narządów
 • Nietrzymaniem moczu
 • Bólem przy stosunku
 • Bólem prostatowym
 • Bólem jąder
 • Dyskomfortem przy siedzeniu
 • Bólem, pieczeniem cewki
 • Bólem łechtaczki
 • Bólem sromu
 • Parciami naglącymi
 • Częstomoczem
 • Zespołem pęcherza nadreaktywnego

Biofeedback EMG jest wiodącym narzędziem pomocnym nie tylko w terapii i diagnostyce zaburzeń napięciowych miednicy mniejszej, ale dzięki możliwości obserwacji zachowań czy sprzężeń pochodzących z ciała, skutecznie naświetla problem pacjenta. Dzięki temu pacjent jest w stanie samodzielnie radzić sobie w sytuacjach dnia codziennego, które zwykle powodowały problem.

CO LECZYMY?

POTRZEBUJESZ POMOCY SPECJALISTY

Napisz, zadzwoń, skontaktuj się!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.