...

Artykuły

Wiosna po chińsku

Wiosna z perspektywy 5 Przemian, czy też 5 Elementów, jest związana z elementem Drzewa. 
Jest to czas, kiedy w przyrodzie rośliny zaczynają budzić się do życia – zaczynają kiełkować, przebijać się spod ziemi w miarę odpuszczających mrozów. Dzień jest coraz dłuższy, i mimo, że jeszcze nie jest zielono – nastąpi to niebawem

Wiosna po chińsku Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.