Fala uderzeniowa w chronicznym bólu miednicy mniejszej

zastosowanie, metodyka

Terapia z wykorzystaniem fali uderzeniowej (ESWT – z ang. Extracorporeal Shock Wave Therapy) na okolicę krocza cieszy się gwałtownym wzrostem zainteresowania wśród specjalistów zajmujących się tematem uroginekologii. Terapia przy pomocy specjalistycznego sprzętu pozwala wpłynąć na toczące się procesy w miednicy mniejszej. Poprzez specjalny aplikator indukowany jest w miejsce krocza odpowiedni bodziec. Bodziec ten w postaci fali akustycznej ma na celu zainicjowanie tzw. neowaskularyzacji, co jest związane z przyspieszeniem gojenia poprzez przebudowę tkanki. Pozwala to na lepsze ukrwienie, a co za tym idzie zmianę napięcia, odpływ metabolitów zapalnych (tj. przy przewlekłym zapaleniu prostaty) oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Terapia falą uderzeniową skierowana jest do pacjentów którzy cierpią z powodu:

 • Chronicznego zapalenia gruczołu krokowego (CP – Chronic Prostatitis)
 • Chronicznego bólu miednicy mniejszej (CPPS – Chronic Pelvis Pain Syndrome)
 • Przerostu prostaty (BPH)
 • Zaburzeń erekcji
 • Niespecyficznych bólów miednicowych
 • Pogorszenia przepływu moczu przez cewkę
 • Zaburzenia oddawania moczu
 • Stany pourazowe krocza
 • Zmiany o charakterze bliznowaceń

Sam zabieg przebiega w cyklach od 3 do 6 spotkań, nie częściej niż raz w tygodniu. Zabieg jest prowadzony zewnętrznie na skórę krocza i trwa kilka minut. Jest to czas zupełnie wystarczający przy zastosowaniu odpowiednio dobranych dla okolicy parametrów, by był akceptowany przez pacjenta oraz wywrzeć określony wpływ terapeutyczny.

 

Zalety wykorzystania terapii ESWT

 • Praktycznie bezbolesny zabieg
 • Możliwość przeprowadzenia zabiegu w warunkach ambulatoryjnych
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych już po pierwszym zabiegu
 • Zainicjowanie przebudowy naczyniowej okolicy krocza, co rzutuje na trwałość efektów terapeutycznych
 • Nieinwazyjność prowadzonej terapii

Zalecenia po zabiegu

Po zabiegu z użyciem fali uderzeniowej ESWT na kroczę zalecany jest odpoczynek po każdym zabiegu. Z uwagi na efekt gwałtownego przekrwienia możliwe jest odczuwanie lekkiej nadwrażliwości dotykowej lub zaczerwienienie krocza na dzień po zabiegu. Jest to reakcja normalna, a nawet pożądana w przypadku tego typu terapii.

Do głównych przeciwskazań ogólnych do zabiegu należą:

 • ciąża,
 • aktywna choroba nowotworowa,
 • zaawansowana osteoporoza,
 • przebyty zawał serca – pierwsze 3 miesiące od zawału,
 • zakrzepica żył,
 • przyjmowanie dużych dawek leków przeciwzakrzepowych,
 • hemofilia,
 • wszczepiony rozrusznik serca,

mgr Piotr Pecyna

CO LECZYMY?

POTRZEBUJESZ POMOCY SPECJALISTY

Napisz, zadzwoń, skontaktuj się!