...

Fala uderzeniowa w chronicznym bólu miednicy mniejszej

zastosowanie, metodyka

Terapia z wykorzystaniem fali uderzeniowej (ESWT – z ang. Extracorporeal Shock Wave Therapy) na okolicę krocza cieszy się gwałtownym wzrostem zainteresowania wśród specjalistów zajmujących się tematem uroginekologii. Terapia przy pomocy specjalistycznego sprzętu pozwala wpłynąć na toczące się procesy w miednicy mniejszej. Poprzez specjalny aplikator indukowany jest w miejsce krocza odpowiedni bodziec. Bodziec ten w postaci fali akustycznej ma na celu zainicjowanie tzw. neowaskularyzacji, co jest związane z przyspieszeniem gojenia poprzez przebudowę tkanki. Pozwala to na lepsze ukrwienie, a co za tym idzie zmianę napięcia, odpływ metabolitów zapalnych (tj. przy przewlekłym zapaleniu prostaty) oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Terapia falą uderzeniową skierowana jest do pacjentów którzy cierpią z powodu:

 • Chronicznego zapalenia gruczołu krokowego (CP – Chronic Prostatitis)
 • Chronicznego bólu miednicy mniejszej (CPPS – Chronic Pelvis Pain Syndrome)
 • Przerostu prostaty (BPH)
 • Zaburzeń erekcji
 • Niespecyficznych bólów miednicowych
 • Pogorszenia przepływu moczu przez cewkę
 • Zaburzenia oddawania moczu
 • Stany pourazowe krocza
 • Zmiany o charakterze bliznowaceń

Sam zabieg przebiega w cyklach od 3 do 6 spotkań, nie częściej niż raz w tygodniu. Zabieg jest prowadzony zewnętrznie na skórę krocza i trwa kilka minut. Jest to czas zupełnie wystarczający przy zastosowaniu odpowiednio dobranych dla okolicy parametrów, by był akceptowany przez pacjenta oraz wywrzeć określony wpływ terapeutyczny.

 

Zalety wykorzystania terapii ESWT

 • Praktycznie bezbolesny zabieg
 • Możliwość przeprowadzenia zabiegu w warunkach ambulatoryjnych
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych już po pierwszym zabiegu
 • Zainicjowanie przebudowy naczyniowej okolicy krocza, co rzutuje na trwałość efektów terapeutycznych
 • Nieinwazyjność prowadzonej terapii

Zalecenia po zabiegu

Po zabiegu z użyciem fali uderzeniowej ESWT na kroczę zalecany jest odpoczynek po każdym zabiegu. Z uwagi na efekt gwałtownego przekrwienia możliwe jest odczuwanie lekkiej nadwrażliwości dotykowej lub zaczerwienienie krocza na dzień po zabiegu. Jest to reakcja normalna, a nawet pożądana w przypadku tego typu terapii.

Do głównych przeciwskazań ogólnych do zabiegu należą:

 • ciąża,
 • aktywna choroba nowotworowa,
 • zaawansowana osteoporoza,
 • przebyty zawał serca – pierwsze 3 miesiące od zawału,
 • zakrzepica żył,
 • przyjmowanie dużych dawek leków przeciwzakrzepowych,
 • hemofilia,
 • wszczepiony rozrusznik serca,

mgr Piotr Pecyna

CO LECZYMY?

POTRZEBUJESZ POMOCY SPECJALISTY

Napisz, zadzwoń, skontaktuj się!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.