...

REHABILITACJA DZIECI WARSZAWA

Osteopatia pediatryczna

Zarówno Fizjoterapia jak i Osteopatia są skierowane również do najmłodszych pacjentów.

Co to jest osteopatia pediatryczna?

Osteopatia pediatryczna to specjalistyczna dziedzina osteopatii, skoncentrowana na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowotnych u dzieci, w tym niemowląt. Osteopaci pediatryczni stosują holistyczne podejście, analizując całe ciało dziecka i jego funkcje, aby znaleźć i skorygować źródło problemu.

Główne aspekty osteopatii pediatrycznej

1. Holistyczne podejście:
– Skupia się na całym ciele dziecka, a nie tylko na miejscach, gdzie występuje ból lub problem.
– Uwzględnia mechanikę ciała, funkcje narządów, układ nerwowy oraz krążeniowy i limfatyczny.

2. Techniki stosowane:
– Delikatne manipulacje, dostosowane do wrażliwego ciała dziecka.
– Techniki nieinwazyjne, dopasowane do wieku i stanu zdrowia dziecka.

3. Obszary zastosowania:
– Zaburzenia ruchu: Asymetrie w ciele, trudności z chodzeniem.
– Problemy trawienne: Kolki, refluks.
– Zaburzenia układu oddechowego: Nawracające infekcje dróg oddechowych.
– Problemy związane z urodzeniem: Po cesarskim cięciu, komplikacjach porodowych.
– Wsparcie rozwoju: Opóźnienia w rozwoju ruchowym czy emocjonalnym.

4. Bezpieczeństwo i efektywność:
– Terapia jest bezpieczna, gdy przeprowadzana przez wykwalifikowanego osteopatę.
– Często współpracuje z lekarzem pediatrą, szczególnie w przypadkach poważnych problemów zdrowotnych.

Korzyści z osteopatii pediatrycznej

– Poprawa funkcji organizmu: Wspiera naturalne zdolności dziecka do samoregulacji i samoleczenia.
– Zmniejszenie bólu i dyskomfortu: Łagodzi różne bóle, szczególnie problemy mięśniowo-szkieletowe.
– Wsparcie rozwoju: Pomaga w optymalnym funkcjonowaniu systemów ciała dziecka, wspierając jego rozwój.

Osteopatia pediatryczna może być szczególnie korzystna dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, problemami po urodzeniu czy przewlekłymi problemami zdrowotnymi, oferując podejście uzupełniające tradycyjne leczenie medyczne.

Adrian Paciepnik

magister fizjoterapii

CO LECZYMY?

POTRZEBUJESZ POMOCY SPECJALISTY

Zapisz się Online lub Zadzwoń!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.