...

Rok SMOKA – a co oznacza SMOK w medycynie chińskiej?

Nadszedł chiński rok Smoka. Nauka chińska pełna jest symboliki, która przenika także do chińskiej medycyny i ubogaca naukowe obserwacje obrazowymi odniesieniami. Smok w medycynie chińskiej odnosi się do narządu i funkcji Żołądka.
Narząd ten z kolei trudno omówić bez jego bliskiego fizjologicznie i funkcjonalnie partnera – Śledziony*, symbolizowanej z kolei przez Węża.

*w medycynie chińskiej pojęcie „Śledziona” nie ogranicza się do anatomicznego narządu śledziony, ale określa tę funkcję ciała, która po zachodniemu kojarzy się również z trzustką – dlatego czasami możecie się spotkać z określeniem śledziona-trzustka:)

Żołądek (Smok) odpowiada za przyjęcie wszystkich substancji odżywczych – związany jest z naszą umiejętnością czerpania ze świata, zarówno w kontekście pożywienia i bogactwa, jak i czerpania przyjemności.

Śledziona-trzustka (Wąż) odpowiada za transformację substancji i trawienie. Symbolicznie węże, jako zwierzęta zrzucające skórę, są kojarzone z transformacją, przemianą oraz są symbolem medycyny w wielu kulturach – zdrowienie to w końcu też zdolność do przemiany. Brak możliwości przemiany to brak możliwości zdrowienia.

Żołądek to narząd przyjmowania świata. Wszystko, co zostanie przetrawione i ostatecznie będzie budować nasze ciało, musi najpierw trafić do niego. Jest więc początkiem i źródłem wszystkich substancji ciała – wszystkiego, co nas buduje.

Śledziona jest natomiast narządem zapewniającym transformację tego, co trafia do Żołądka, w substancje użyteczne dla ciała. Trawi to, co dostaje – przemienia „pożywienie” w „odżywienie”.

Dlatego narządy te są tak blisko ze sobą połączone, a ich funkcjonowanie jest wyrazem przemiany substancji, procesu trawienia. Kiedy nie ma trawienia, nie ma przemiany – procesy nie zachodzą, nie ma postępu, nie poruszamy się do przodu, utykamy i zamieramy. Funkcjonowanie Żołądka i Śledziony jest więc centralne dla całego ciała i wszystkich procesów metabolicznych.

Kiedy narządy te nie funkcjonują właściwie, nie dochodzi do produkcji zdrowej i użytecznej substancji ciała. Może natomiast dochodzić do produkcji Wilgoci, czyli bezwartościowej substancji zaśmiecającej nasze ciało. Dlatego nasza dieta jest tak istotna – to, że ze śmieciowego jedzenia wyprodukujemy śmieciową substancję, to jedno, ale niewłaściwie dobrana dieta (niewłaściwa dla danego człowieka, nieadekwatna do pory roku oraz klimatu, w jakim żyje) może obciążać zdolność trawienia i długofalowo prowadzić do niewydolności Śledziony – a ta niewydolność będzie skutkować niewłaściwym procesem produkcji substancji.


Jakie mogą być objawy i konsekwencje niewłaściwej pracy tych narządów?

– osłabienie, apatia, osłabienie tkanek
– brak siły mięśni, słabe odżywienie i elastyczność skóry – problemy z gojeniem się ran
– gromadzenie wilgoci, słaba forma/kształt ciała, opadanie i wypadanie narządów
– tendencja do siniaków, pajączków, wynaczynień
– wszelkie zaburzenia związane z trawieniem – uporczywe biegunki, zaparcia, bóle brzucha
– bóle żołądka, zastoje pokarmu, odbijania, refluks, pieczenie, brzydki zapach z ust.

Problemy tego typu są złożone i należy adresować je kompleksowo – połączenie właściwej diety, właściwego ruchu i akupunktury, ma szansę przynieść znakomite efekty, znaczącą poprawę samopoczucia i zwiększenie komfortu życia.
Jeśli czujesz, że potrzebujesz akupunktury – serdecznie zapraszam.

dr n. med. Aleksandra Grochowska

Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/gray-dragon-statue-208326/

CO LECZYMY?

POTRZEBUJESZ POMOCY SPECJALISTY

Napisz, zadzwoń, skontaktuj się!

tel. 790-290-297

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.